• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Rental Airhockey Fun fair "Pig racer"

€345.00

Slechts 1 resterend

arrow-down-iconpng


De Pig racer garandeert u van veel plezier! Het spel zal bij iedereen een lach op het gezicht toveren!

Middels Airhockey techniek kunnen maximaal 4 spelers het tegen elkaar opnemen en tegen het 5e varkentje.. Schiet de pucks tegen de doelen en laat het zwijntje zo snel mogelijk de finish halen. Ondersteund door echte kermis MC's worden de spelers opgehitst de varkentjes te laten winnen!

Het spel is te spelen vanaf 1 persoon tot maximaal 4 en geschikt voor indoor gebruik. 

Deze professionele Pig racer van Harry levy mag uiteraard niet op uw feest ontbreken en is in te stellen op vrij spel, euro's of tokens! tevens is er de mogelijkheid om tickets uit te keren. 

De Pig racer kan geheel naar wens worden gepersonaliseerd met bijv. uw bedrijfslogo of een ander ontwerp. Neem hiervoor aub contact met ons op.  

De prijs is exclusief installatiekosten. Deze worden achteraf berekend a € 0,49 per Km vanaf Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Ervan uitgaande dat het op de begane grond is en er iemand max. 5 minuten een handje kan helpen. Indien we het transport kunnen combineren kan het nog wat voordeliger.  

De gewenste data en tijden kunt u aangeven in het opmerkingen veld bij de betaling. Wij garanderen alle reserveringen die minimaal 2 weken van te voren worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken nemen wij contact met u op en bieden we een alternatieve machine of word het bedrag geretourneerd.

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen zodat we vooraf alles doorspreken.


Der Pig Racer garantiert viel Spaß! Das Spiel zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht!

Mit der Airhockey-Technik können bis zu 4 Spieler gegeneinander und gegen das 5. Schwein antreten. Schieße mit den Pucks auf die Ziele und lasse das Schweinchen so schnell wie möglich das Ziel erreichen. Unterstützt von echten Fairground-MCs werden die Spieler dazu angeregt, die Schweine gewinnen zu lassen!

Das Spiel kann von 1 Person bis maximal 4 Personen gespielt werden und ist für den Innenbereich geeignet. Dieser professionelle Pig Racer von Harry Levy sollte auf Ihrer Party natürlich nicht fehlen und kann auf freies Spiel, Euro oder Token eingestellt werden!

Es besteht auch die Möglichkeit, Tickets zu verteilen. Der Pig Racer kann nach Ihren Wünschen mit Ihrem Firmenlogo oder einem anderen Design personalisiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.

Der Preis beinhaltet keine Installationskosten. Diese werden anschließend mit 0,49 € pro km vom Pastoratshof 13, 47929 Grefrath (DE) berechnet. Angenommen, es befindet sich im Erdgeschoss und jemand maximal 5 Minuten lang unterstutzen. Wenn wir den Transport kombinieren können, kann er noch gunstiger sein.

Sie können die gewünschten Daten und Zeiten im Kommentarfeld bei der Zahlung angeben. Wir garantieren alle Reservierungen mindestens 2 Wochen im Voraus. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht funktioniert, werden wir Sie kontaktieren und eine alternative Maschine anbieten, oder der Betrag wird zurückerstattet.

Sie können uns natürlich jederzeit kontaktieren, damit wir alles im Voraus besprechen.


The Pig racer guarantees a lot of fun! The game will put a smile on everyone's face!

With Airhockey technique, up to 4 players can compete against each other and against the 5th pig .. Shoot the pucks at the targets and let the piggy reach the finish as quickly as possible. Supported by real fairground MCs, the players are incited to let the pigs win!

The game can be played from 1 person to a maximum of 4 and is suitable for indoor use. This professional Pig racer from Harry levy should of course not be missing at your party and can be set to free play, euros or tokens! there is also the possibility to distribute tickets.

The Pig racer can be personalized with your company logo or another design. Please contact us for this.

The price does not include installation costs. These are calculated afterwards at € 0.49 per Km from Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Assuming it's on the ground floor and someone can lend a hand for max 5 minutes. If we can combine the transport, it can be even cheaper.

You can indicate the desired dates and times in the comments field at the payment. We guarantee all reservations made at least 2 weeks in advance. In the unlikely event that this does not work, we will contact you and offer an alternative machine or the amount will be refunded.

Of course you can always contact us so that we discuss everything in advance.


Le Pig racer garantit beaucoup de plaisir! Le jeu fera sourire tout le monde!

En utilisant la technique Airhockey, jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter et contre le 5ème cochon .. Tirez les rondelles sur les cibles et laissez le cochon atteindre l'arrivée le plus rapidement possible. Soutenu par de vrais MC forains, les joueurs sont incités à laisser les cochons gagner!

Le jeu peut être joué de 1 personne à un maximum de 4 et convient à une utilisation en intérieur. Ce pig racer professionnel de Harry Levy ne devrait bien sûr pas manquer à votre fête et peut être mis en jeu gratuit, en euros ou en jetons! il y a aussi la possibilité de distribuer des billets.

Le Pig racer peut être personnalisé avec le logo de votre entreprise ou un autre design, selon vos souhaits. Veuillez nous contacter pour cela.

Le prix n'inclut pas les frais d'installation. Celles-ci sont ensuite calculées à 0,49 € par km de Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). En supposant que ce soit au rez-de-chaussée et que quelqu'un puisse donner un coup de main pendant 5 minutes maximum. Si nous pouvons combiner le transport, cela peut être un peu moins cher.

Vous pouvez indiquer les dates et heures souhaitées dans le champ des commentaires lors du paiement. Nous garantissons toutes les réservations effectuées au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas improbable où cela ne fonctionne pas, nous vous contacterons et vous proposerons une machine alternative ou le montant vous sera remboursé.

Vous pouvez bien sûr toujours nous contacter afin que nous discutions de tout à l'avance.

Productopties