• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Rental Airhockey Wik "Shark 8ft"

€220.00

Slechts 2 resterend

arrow-down-iconpng


Een Airhockey op uw feest of event is eigenlijk een must.. Het spel is geliefd bij iedereen, jong en oud!

De airhockey "Shark" is een spectaculaire Airhockey tafel die tevens geschikt is voor outdoor gebruik! Dankzij de spectaculaire verlichting en special effects is het nog leuker spelen! De outdoor tafels zijn geschikt voor zowel binnen als buiten en kunnen tegen een regenbui, ideaal voor een outdoor event dus!

Deze professionele 8ft Air hockey tafel van WIK mag uiteraard niet op uw feest ontbreken en is in te stellen op vrij spel, euro's of tokens!

De airhockey kan geheel naar wens worden gepersonaliseerd met bijv. uw bedrijfslogo of een ander ontwerp. Neem hiervoor aub contact met ons op.  

Airhockey is een spel dat bestaat uit een tafel, een puck en twee pods (nylon handgrepen) waarmee de puck in de goal (een smalle spleet aan de korte zijdes) geslagen moet worden. Het speelvlak van de tafel heeft gaatjes waardoor lucht naar boven wordt geperst, die de puck draagt. De puck ondervindt zo geen wrijving van het speelveld zelf waardoor deze over de tafel "zweeft"

De prijs is exclusief installatiekosten. Deze worden achteraf berekend a € 0,49 per Km vanaf Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Ervan uitgaande dat het op de begane grond is en er iemand max. 5 minuten een handje kan helpen. Indien we het transport kunnen combineren kan het nog wat voordeliger.  

De gewenste data en tijden kunt u aangeven in het opmerkingen veld bij de betaling. Wij garanderen alle reserveringen die minimaal 2 weken van te voren worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken nemen wij contact met u op en bieden we een alternatieve machine of word het bedrag geretourneerd.

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen zodat we vooraf alles doorspreken.


Airhockey auf Ihrer Party oder Veranstaltung ist eigentlich ein Muss.. Das Spiel wird von allen geliebt, jung und alt!

Der Airhockey "Shark" ist ein spektakulärer Airhockey-Tisch, der auch für den Außenbereich geeignet ist! Die spektakuläre Beleuchtung und die Spezialeffekte machen das Spielen noch mehr Spaß! Die Tische im Freien sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und halten einer Regendusche stand, ideal für eine Veranstaltung im Freien!

Dieser professionelle 8-Fuß-Airhockey-Tisch von WIK sollte auf Ihrer Party natürlich nicht fehlen und kann auf freies Spiel, Euro's oder Token eingestellt werden!

Das Airhockey kann vollständig mit Ihrem Firmenlogo oder einem anderen Design personalisiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.

Airhockey ist ein Spiel, das aus einem Tisch, einem Puck und zwei Pods (Nylongriffen) besteht, mit denen der Puck ins Tor geschlagen werden muss (eine kleine Lücke an den kurzen Seiten). Die Spielfläche des Tisches hat Löcher, durch die Luft nach oben gedrückt wird, die den Puck trägt. Der Puck erfährt somit keine Reibung vom Spielfeld selbst, wodurch er über den Tisch "schwebt".

Der Preis beinhaltet keine Installationskosten. Diese werden anschließend mit 0,49 € pro km vom Pastoratshof 13, 47929 Grefrath (DE) berechnet. Angenommen, es befindet sich im Erdgeschoss und jemand maximal 5 Minuten lang unterstutzen kann so das wir nur 1 fahrer brauchen zu schicken. Wenn wir den Transport kombinieren können, kann er noch gunstiger sein.

Sie können die gewünschten Daten und Zeiten im Kommentarfeld bei der Zahlung angeben. Wir garantieren alle Reservierungen mindestens 2 Wochen im Voraus. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht funktioniert, werden wir Sie kontaktieren und eine alternative Maschine anbieten, oder der Betrag wird zurückerstattet.

Sie können uns natürlich jederzeit kontaktieren, damit wir alles im Voraus besprechen.


Air hockey at your party or event is actually a must .. The game is loved by everyone, young and old!

The air hockey "Shark" is a spectacular air hockey table that is also suitable for outdoor use! The spectacular lighting and special effects make it even more fun to play! The outdoor tables are suitable for both indoor and outdoor use and can withstand a rain shower, ideal for an outdoor event!

This professional 8ft Air hockey table from WIK should of course not be missing at your party and can be set to free play, euro's or tokens!

The air hockey can be completely personalized with your company logo or another design. Please contact us for this.

Air hockey is a game that consists of a table, a puck and two pods (nylon handles) with which the puck must be hit into the goal (a small gap on the short sides). The playing surface of the table has holes through which air is forced upwards, which carries the puck. The puck thus does not experience any friction from the playing field itself, causing it to "float" over the table.

The price does not include installation costs. These are calculated afterwards at € 0.49 per Km from Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Assuming it's on the ground floor and someone can lend a hand for max 5 minutes. If we can combine the transport, it can be even cheaper.

You can indicate the desired dates and times in the comments field at the payment. We guarantee all reservations made at least 2 weeks in advance. In the unlikely event that this does not work, we will contact you and offer an alternative machine or the amount will be refunded.

Of course you can always contact us so that we discuss everything in advance.Le hockey sur air lors de votre fête ou événement est en fait un must. Le jeu est aimé de tous, petits et grands!

L'air hockey "Shark" est une table de hockey sur air spectaculaire qui convient également à une utilisation en extérieur! Grâce à l'éclairage spectaculaire et aux effets spéciaux, c'est encore plus amusant à jouer! Les tables d'extérieur sont adaptées à une utilisation intérieure et extérieure et peuvent résister à une averse de pluie, idéale pour un événement en plein air!

Cette table professionnelle de 8 pieds Air hockey de WIK ne devrait bien sûr pas manquer à votre fête et peut être mise en jeu libre, en euros ou en jetons!

Le hockey sur air peut être entièrement personnalisé avec le logo de votre entreprise ou un autre design. Veuillez nous contacter pour cela.

Le hockey sur air est un jeu composé d'une table, d'une rondelle et de deux cosses (poignées en nylon) avec lesquelles la rondelle doit être frappée dans le but (un espace étroit sur les côtés courts). La surface de jeu de la table comporte des trous à travers lesquels l'air est poussé vers le haut, ce qui transporte la rondelle. La rondelle ne subit donc aucun frottement du terrain de jeu lui-même, la faisant "flotter" au-dessus de la table.

Le prix n'inclut pas les frais d'installation. Celles-ci sont ensuite calculées à 0,49 € par km de Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). En supposant que ce soit au rez-de-chaussée et que quelqu'un puisse donner un coup de main pendant 5 minutes maximum. Si nous pouvons combiner le transport, cela peut être un peu moins cher.

Vous pouvez indiquer les dates et heures souhaitées dans le champ des commentaires lors du paiement. Nous garantissons toutes les réservations effectuées au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas improbable où cela ne fonctionne pas, nous vous contacterons et vous proposerons une machine alternative ou le montant vous sera remboursé.

Vous pouvez bien sûr toujours nous contacter afin que nous discutions de tout à l'avance.

Productopties