• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Rental boxing machine "Boxer standard"

€140.00

Slechts 4 resterend

arrow-down-iconpng arrow-down-iconpng arrow-down-iconpng


De boksautomaat "Bokser standard" is een oerdegelijke boksmachine die precies doet wat die moet doen, namelijk kijken wie de hoogste score slaat!

Er zijn 3 spelmogelijkheden namelijk, kracht, snelheid en reactie.
De machine kan ingesteld worden op vrij spelen, euro's of tokens.

Indien gewenst kan de Boxer standard automaat geheel naar wens gepersonaliseerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

De Boxmachine "boxer standard" is een oerdegelijke machine gebouwd in Polen.

De prijs is exclusief installatiekosten. Deze worden achteraf berekend a € 0,49 per Km vanaf Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Ervan uitgaande dat het op de begane grond is en er iemand max. 5 minuten een handje kan helpen. Indien we het transport kunnen combineren kan het nog wat voordeliger.  

De gewenste data en tijden kunt u aangeven in het opmerkingen veld bij de betaling. Wij garanderen alle reserveringen die minimaal 2 weken van te voren worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken nemen wij contact met u op en bieden we een alternatieve machine of word het bedrag geretourneerd.

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen zodat we vooraf alles doorspreken.


Die Boxmaschine "Boxer Standard" ist eine solide Boxmaschine, die genau das tut, was sie tun sollte, nämlich zu sehen, wer die höchste Punktzahl erreicht!

Es gibt 3 Spieloptionen, nämlich Kraft, Geschwindigkeit und Reaktion. Die Maschine kann auf freies Spiel, Euro oder Token eingestellt werden.

Auf Wunsch kann die Boxer-Standardmaschine vollständig personalisiert werden. Bitte
kontaktieren Sie uns dazu.

Die Boxmachine "Boxer Standard" ist eine in Polen gebaute, solide Maschine.


Der Preis beinhaltet keine Installationskosten. Diese werden anschließend mit 0,49 € pro km vom Pastoratshof 13, 47929 Grefrath (DE) berechnet. Angenommen, es befindet sich im Erdgeschoss und jemand maximal 5 Minuten lang unterstutzen. Wenn wir den Transport kombinieren können, kann er noch gunstiger sein.

Sie können die gewünschten Daten und Zeiten im Kommentarfeld bei der Zahlung angeben. Wir garantieren alle Reservierungen mindestens 2 Wochen im Voraus. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht funktioniert, werden wir Sie kontaktieren und eine alternative Maschine anbieten, oder der Betrag wird zurückerstattet.

Sie können uns natürlich jederzeit kontaktieren, damit wir alles im Voraus besprechen.


The boxing machine "Boxer standard" is a rock-solid boxing machine that does exactly what it should do, namely see who hits the highest score!

There are 3 game options: power, speed and reaction. The machine can be set to free play, euros or tokens.

If desired, the Boxer standard machine can be completely personalized. Please
contact us for this.

The Boxmachine "boxer standard" is a rock-solid machine built in Poland.


The price does not include installation costs. These are calculated afterwards at € 0.49 per Km from Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Assuming it's on the ground floor and someone can lend a hand for max 5 minutes. If we can combine the transport, it can be even cheaper.

You can indicate the desired dates and times in the comments field at the payment. We guarantee all reservations made at least 2 weeks in advance. In the unlikely event that this does not work, we will contact you and offer an alternative machine or the amount will be refunded.

Of course you can always contact us so that we discuss everything in advance.


La machine de boxe "Boxer standard" est une machine de boxe solide comme le roc qui fait exactement ce qu'elle doit faire, à savoir voir qui obtient le meilleur score!

Il existe 3 options de jeu: puissance, vitesse et réaction. La machine peut être réglée en free play, en euros ou en jetons.

Si vous le souhaitez, la machine standard Boxer peut être entièrement personnalisée. Veuillez nous
contacter pour cela.

La Boxmachine "boxer standard" est une machine solide comme le roc construite en Pologne.

Le prix n'inclut pas les frais d'installation. Celles-ci sont ensuite calculées à 0,49 € par km de Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). En supposant que ce soit au rez-de-chaussée et que quelqu'un puisse donner un coup de main pendant 5 minutes maximum. Si nous pouvons combiner le transport, cela peut être un peu moins cher.

Vous pouvez indiquer les dates et heures souhaitées dans le champ des commentaires lors du paiement. Nous garantissons toutes les réservations effectuées au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas improbable où cela ne fonctionne pas, nous vous contacterons et vous proposerons une machine alternative ou le montant vous sera remboursé.

Vous pouvez bien sûr toujours nous contacter afin que nous discutions de tout à l'avance.
Productopties