• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Rental boxing machine "The Dragon"

€185.00

Slechts 1 resterend

arrow-down-iconpng arrow-down-iconpng arrow-down-iconpng


De boksautomaat "The Dragon" is toch wel de meest spectaculaire boksmachine in ons assortiment!

Met zijn hoogte van 284 is The dragon 70 cm hoger dan een normale boksmachine! maar alsof dat nog niet imposant genoeg is beschikt the dragon bokser ook nog eens over een ingebouwde rookmachine zodat er rook uit de neusgaten komt! Dit is uiteraard instelbaar en ook los te koppelen maar het is wel een heel vet effect! Verder zit er nog ingebouwde discoverlichting in die in combinatie met de rook een attractie op zich vormt! 

The dragon boxer beschikt over een "wheel of boxing" waar de spelers extra games kan winnen. De machine kan ingesteld worden op vrij spelen, euro's of tokens.

Indien gewenst kan de Boxer Dragon automaat geheel naar wens gepersonaliseerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

De Boxmachine "The Dragon" is een oerdegelijke machine gebouwd in Polen.

De prijs is exclusief installatiekosten. Deze worden achteraf berekend a € 0,49 per Km vanaf Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Ervan uitgaande dat het op de begane grond is en er iemand max. 5 minuten een handje kan helpen. Indien we het transport kunnen combineren kan het nog wat voordeliger.  

De gewenste data en tijden kunt u aangeven in het opmerkingen veld bij de betaling. Wij garanderen alle reserveringen die minimaal 2 weken van te voren worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken nemen wij contact met u op en bieden we een alternatieve machine of word het bedrag geretourneerd.

U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen zodat we vooraf alles doorspreken.


Die Boxmaschine "The Dragon" ist die spektakulärste Boxmaschine in unserem Sortiment!

Mit seiner Höhe von 284 ist der Drache 70 cm höher als eine normale Boxmaschine! aber wenn das nicht beeindruckend genug ist, hat der Drachenboxer auch eine eingebaute Rauchmaschine, damit Rauch aus den Nasenlöchern kommt! Dies ist natürlich einstellbar und kann auch getrennt werden, aber es ist ein sehr cooler Effekt! Es gibt auch eine eingebaute Disco-Beleuchtung, die in Kombination mit dem Rauch eine Attraktion für sich bildet!

Der Drachenboxer verfügt über ein "Rad des Boxens", in dem die Spieler zusätzliche Spiele gewinnen können. Die Maschine kann auf freies Spiel, Euro oder Token eingestellt werden.

Wenn Sie möchten konnen wir die Maschine Personalisieren zu ihren wunsch. Bitte
kontaktieren Sie uns dazu.

Die Box-Maschine "The Dragon" ist eine in Polen gebaute, solide Maschine.

Der Preis beinhaltet keine Installationskosten. Diese werden anschließend mit 0,49 € pro km vom Pastoratshof 13, 47929 Grefrath (DE) berechnet. Angenommen, es befindet sich im Erdgeschoss und jemand maximal 5 Minuten lang unterstutzen. Wenn wir den Transport kombinieren können, kann er noch gunstiger sein.

Sie können die gewünschten Daten und Zeiten im Kommentarfeld bei der Zahlung angeben. Wir garantieren alle Reservierungen mindestens 2 Wochen im Voraus. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht funktioniert, werden wir Sie kontaktieren und eine alternative Maschine anbieten, oder der Betrag wird zurückerstattet.

Sie können uns natürlich jederzeit kontaktieren, damit wir alles im Voraus besprechen.


The boxing machine "The Dragon" is surely the most spectacular boxing machine in our range!

With its height of 284cm, The dragon is 70 cm higher than a normal boxing machine! but if that's not impressive enough, the dragon boxer also has a built-in smoke machine so that smoke comes out of the nostrils! This is of course adjustable and can also be disconnected, but it is a very cool effect! There is also built-in disco lighting that, in combination with the smoke, forms an attraction in itself!

The dragon boxer features a "wheel of boxing" where the players can win extra games. The machine can be set to free play, euros or tokens. 

If desired, the Boxer Dragon machine can be personalized as desired. Please
contact us for this.

The Boxing machine "The Dragon" is a rock-solid machine built in Poland to last!


The price does not include installation costs. These are calculated afterwards at € 0.49 per Km from Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). Assuming it's on the ground floor and someone can lend a hand for max 5 minutes. If we can combine the transport, it can be even cheaper.

You can indicate the desired dates and times in the comments field at the payment. We guarantee all reservations made at least 2 weeks in advance. In the unlikely event that this does not work, we will contact you and offer an alternative machine or the amount will be refunded.

Of course you can always contact us so that we discuss everything in advance.


La machine de boxe "The Dragon" est sûrement la machine de boxe la plus spectaculaire de notre gamme!

Avec sa hauteur de 284, le dragon est 70 cm plus haut qu'une boxe normale! mais si ce n'est pas assez impressionnant, le boxer dragon dispose également d'une machine à fumée intégrée pour que la fumée sorte des narines! Celui-ci est bien sûr réglable et peut également être déconnecté, mais c'est un effet très cool! Il y a aussi un éclairage disco intégré qui, en combinaison avec la fumée, forme une attraction en soi!

Le boxeur dragon dispose d'une "roue de boxe" où les joueurs peuvent gagner des parties supplémentaires. La machine peut être configurée pour jouer gratuitement, en euros ou en jetons.

Si vous le souhaitez, la machine Boxer Dragon peut être personnalisée selon vos souhaits. Veuillez nous contacter pour cela.

La machine Box "The Dragon" est une machine solide comme le roc construite en Pologne.

Le prix n'inclut pas les frais d'installation. Celles-ci sont ensuite calculées à 0,49 € par km de Rijksweg 181, 5941 AD Velden (NL). En supposant que ce soit au rez-de-chaussée et que quelqu'un puisse donner un coup de main pendant 5 minutes maximum. Si nous pouvons combiner le transport, cela peut être un peu moins cher.

Vous pouvez indiquer les dates et heures souhaitées dans le champ des commentaires lors du paiement. Nous garantissons toutes les réservations effectuées au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas improbable où cela ne fonctionne pas, nous vous contacterons et vous proposerons une machine alternative ou le montant vous sera remboursé.

Vous pouvez bien sûr toujours nous contacter afin que nous discutions de tout à l'avance.


Productopties